GRUPA CALOR

Calor Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

OD 1 PAŹDZIERNIKA 2012 R. WYTWARZA, PRZESYŁA I DYSTRYBUUJE CIEPŁO NA POTRZEBY C.O. I CWU.

Strona główna » Calor Energetyka Cieplna Sp. z o.o. » Inwestycje-Unia Europejska

                                                                                     

Zadanie 2.

Firma CALOR ENERGETYKA CIEPLNA Sp. z o.o. w dniu 06.10.2017 podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie projekty pod nazwą „Budowa nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej powyżej 1 MWe w miejscowości Mikołów dla mocy 2x1,2 MWe” (POIS.01.06.01.-00-0005/16). Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6 Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe Poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji.

Efekt rzeczowy:

Wybudowanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach kogeneracji - 2 szt. 2,38MW energia elektryczna , 2,566 MW energii cieplnej

Efekt ekologiczny:

Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie następujących wskaźników ekologicznych:

  • Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych 15 374,29 MgCo2
  • Produkcję ciepła z nowo wybudowanych mocy wytwórczych wykorzystujących OZE w szacowanych ilości 38 128,63 GJ/a


 Łączna kwota inwestycji: 10 239 837,40 zł/netto.

Wartość dofinansowania: 5 642 790,77 zł.

Strona główna
GRUPA CALOR