GRUPA CALOR

Calor Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

OD 1 PAŹDZIERNIKA 2012 R. WYTWARZA, PRZESYŁA I DYSTRYBUUJE CIEPŁO NA POTRZEBY C.O. I CWU.

Klauzula informacyjna RODO CALOR ENERGETYKA_CIEPLNA

Strona główna » Calor Energetyka Cieplna Sp. z o.o. » Klauzula informacyjna RODO CALOR ENERGETYKA_CIEPLNA

wielkość tekstu:A | A | A

 

Szanowni Państwo

W związku z uregulowaniami przewidzianymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej RODO, poniżej zamieszczamy informację odnośnie wykorzystywania przez niniejszą stronę plików cookies oraz obowiązku informacyjnego administratora danych.

Pliki cookies

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies dla celów związanych z usprawnieniem jej funkcjonowania. Jeżeli nie chcą Państwo aby pliki cookies zapisywały się na Państwa komputerze prosimy o zapoznanie się z Polityką cookies, gdzie znajdują się informacje odnośnie zmiany ustawień przeglądarki w celu wyłączenia plików cookies. Wyłączenie obsługi plików cookies może powodować wolniejsze działanie strony na Państwa urządzeniu.

Administrator:

Administratorem Państwa danych jest Calor Energetyka Cieplna Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Wojkowicach, ul. Gustawa Morcinka 38, 42-580 Wojkowice, NIP: 6252446951, REGON: 242991948, KRS: 0000427418.

Dane kontaktowe administratora:

ul. Gustawa Morcinka 38, 42-580 Wojkowice, e-mail: urcalor@op.pl lub sekretariat@urcalor.pl, tel. kont.: (+48)327696472

Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

 • realizacja umowy z pracownikiem – niezbędność danych do wykonania umowy;

 • podatki i świadczenia z ZUS – niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

 • inne cele – zgoda pracownika.

Odbiorcy danych:

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być inne niż administrator podmioty, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy lub jeżeli obowiązek przekazania danych osobowych wynika z przepisów prawa. W szczególności odbiorcami danych mogą być organu administracji publicznej i samorządowej, sądy i inne organy oraz instytucje państwowe.

Zgoda

Przetwarzanie danych osobowych dla innych niż w/w celów oraz ich przekazywanie innym niż w/w odbiorcy może odbywać się wyłącznie za Państwa zgodą wyrażoną w sposób dobrowolny, świadomy i jednoznaczny. Jeżeli nastąpi zmiana celu przetwarzania danych osobowych zostaną Państwo poproszeni o udzielenie takiej zgody.

Czas przetwarzania danych:

Państwa dane będą przechowywane:

 • dla celów realizacji umowy – przez czas niezbędny do jej wykonania;

 • dla celów podatkowych i księgowych – przez okres 5 lat obrachunkowych;

 • dla celów emerytalnych i rentowych – przez okres 50 lat;

 • dla innych celów – do czasu wycofania zgody.

Uprawnienia osoby, której dane dotyczą:

W związku z przetwarzaniem przez administratora w/w danych osobowych posiadają Państwo prawo do:

 • żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania,

 • przenoszenia danych,

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody

Oświadczenie o cofnięciu zgody może być złożone w dowolnym momencie. Oświadczenie należy złożyć administratorowi bezpośrednio lub z wykorzystaniem w/w danych adresowych.

Dane niezbędne do realizacji umowy

Podanie przez Państwa niektórych danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W przypadku nieprzekazania niezbędnych danych realizacja umowy nie będzie możliwa. Dane zbędne dla realizacji umowy nie są wymagane do jej zawarcia – niepodanie tych danych nie ma wpływu na realizację umowy.

drukuj zapisz do PDF poleć artykuł Strona główna
GRUPA CALOR