GRUPA CALOR

U&R CALOR SP. Z O.O

OD 1 PAŹDZIERNIKA 2011 R. WYTWARZA, PRZESYŁA I DYSTRYBUUJE CIEPŁO NA POTRZEBY C.O. I CWU.

Zamówienia

Strona główna » U&R CALOR Sp. z o.o. » Ogłoszenia » Zamówienia

wielkość tekstu:A | A | A

           

 

 

"U&R CALOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. G. Morcinka 38, 42- 580 Wojkowice;

ogłasza przetarg w trybie Zasady Konkurencyjności na realizację zadania pod nazwą

Budowa nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej powyżej 1 MW w miejscowościach: Wojkowice, Myszków, Lubliniec, Dąbrowa Górnicza, Bytom

Termin składania ofert upływa w dniu 27.11.2017 r. o godz. 10:00.                                             data publikacji 27.10.2017

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjności pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1063586 w dniu 25.10.2017 r.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie pięciu nowych jednostek wytwarzania ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji o mocy nominalnej:

-              2 x 1,2 MWe zlokalizowanych w Wojkowicach.

-              2 x 1,2 MWe zlokalizowanych w Lublińcu

-              1 x 1,2 MWe zlokalizowanych w Dąbrowie Górniczej

-              1 x 1,2 MWe zlokalizowanych w Bytomiu

-              2 x 2,0 MWe zlokalizowanych w Myszkowie

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowo:

-              opracowanie projektu koncepcyjnego wielobranżowego obejmującego: zagospodarowanie terenu, technologię, branże sanitarną, elektryczną i budowlaną, układ AKPiA dla instalacji kogeneracji i współpracy z układami nadrzędnymi – dla każdej lokalizacji odrębnie,

-              opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej dla uzyskania pozwolenia na budowę – dla każdej lokalizacji odrębnie,

-              uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę – dla każdej lokalizacji odrębnie,

-              opracowanie projektu wykonawczego – dla każdej lokalizacji odrębnie,

-              opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – dla każdej lokalizacji odrębnie,

-              dostawę i montaż urządzeń i elementów wchodzących w skład obiektu wraz

z wykonaniem kompletnych, współpracujących instalacji, kompletem robót budowlanych i instalacyjnych w oparciu o opracowaną dokumentację wraz z uruchomieniem – dla każdej lokalizacji odrębnie,

-              inwentaryzacja geodezyjna, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie – dla każdej lokalizacji odrębnie,

-              oddanie gotowego do użytkowania obiektu wraz z dokumentacją powykonawczą i ruchową – dla każdej lokalizacji odrębnie.

 

UWAGA:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany został w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, stanowiącym załącznik nr 5 do ZO nr 1.

Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się w pliku poniżej

1.       Zapytanie ofertowe nr 1

2.       Załącznik nr 1 do ZO nr 1 Formularz oferty

3.       Załącznik nr 2 do ZO nr 1 Wykaz robót

4.       Załącznik nr 3 do ZO nr 1 Wykaz osób

5.      Załącznik nr 4 do ZO nr 1 wzór umowy

6.       Załącznik nr 5 do ZO nr 1 PFU

7.       Załącznik nr 1 do PFU

8.       Załącznik nr 2 do PFU

9.       Załącznik nr 3 do PFU

10.   Załącznik nr 4 do PFU

11.   Załącznik nr 5 do PFU

12.   Załącznik nr 6 do PFU

13.   Załącznik nr 7 do PFU

14.   Załącznik nr 8 do PFU

15.   Załącznik nr 9 do PFU

16.   Załącznik nr 10 do PFU

 

   Zapytania i odpowiedzi

Zapytanie nr 1  data publikacji 02.11.2017

Zapytanie nr 1 - zmodyfikowane -  data publikacji 08.11.2017

Odpowiedzi na pytania z dnia 2.11.2017 -  data publikacji 08.11.2017

Odpowiedzi na pytania pytajacy nr 2 z dnia 2.11.2017 -  data publikacji 08.11.2017

Odpowiedzi na pytania z dnia 3.11.2017 -  data publikacji 08.11.2017


Odpowiedz na zapytanie z dnia 8.11.2017 -data publikacji 13.11.2017

Odpowiedz na Zapytanie z dnia 10.11.2017 (1) - data publikacji 16.11.2017

Odpowiedz na Zapytanie z dnia 10.11.2017 (2) - data publikacji 16.11.2017

Odpowiedz na Zapytanie z dnia 10.11.2017 Zapytanie nr 7 - uzupełnienie - data publikacji 20.11.2017

Odpowiedz na Zapytanie z dnia 17.11.2017 Zapytanie nr 8 - data publikacji 20.11.2017

Odpowiedz na Zapytanie z dnia 17.11.2017 Zapytanie nr 9 - data publikacji 20.11.2017

Odpowiedz na Zapytanie z dnia 17.11.2017 Zapytanie nr 10 - data publikacji 20.11.2017

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert - U&R CALOR   - data publikacji 27.11.2017

Rozstrzygnięcie postępowania

Protokół z postepowania przetargowego UR CALOR  podpisane - data publikacji 13.12.2017

 

drukuj zapisz do PDF poleć artykuł Strona główna
GRUPA CALOR