GRUPA CALOR

Calor Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

OD 1 PAŹDZIERNIKA 2012 R. WYTWARZA, PRZESYŁA I DYSTRYBUUJE CIEPŁO NA POTRZEBY C.O. I CWU.

Zapytania Ofertowe

Strona główna » Calor Energetyka Cieplna Sp. z o.o. » Ogłoszenia » Zapytania Ofertowe

wielkość tekstu:A | A | A

   

 

„ CALOR ENERGETYKA CIEPLNA Sp. z .o.o.” , ul. Gustawa Morcinka 38, 42-580 Wojkowice,

ogłasza przetarg w trybie Zasady Konkurencyjności na realizację zadania pod nazwą

"Budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym dla Jednostki Wojskowej w Kłodzku przy ul. Walecznych 59

Uwaga zmiana terminu składania ofert.

Termin składania ofert upływa w dniu 19-09-2018 r.  o godz. 11:00 na adres

"CALOR ENERGETYKA CIEPLNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Za pośrednictwem Bętkowska Rajczyk Adwokaci i Radcowie Prawni spółka jawna ul. Adama Mickiewicza 5/3, 60-833 Poznań

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Bazie konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1133288

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci ciepłowniczej do Jednostki Wojskowej w Kłodzku przy ul. Walczenych 59.

UWAGA:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany został w Dokumentacji technicznej, stanowiącej Załącznik nr 5a do Zapytania Ofertowego nr 1.

 

Pełna treść zapytania ofertowego

1.       Zapytanie ofertowe nr 1

2.       Załącznik nr 1 do ZO nr 1 Formularz oferty

3.       Załącznik nr 2 do ZO nr 1 Wykaz robót

4.       Załącznik nr 3 do ZO nr 1 Wykaz osób

5.       Załącznik nr 4 do ZO nr 1 Wzór umowy

6.       Załącznik nr 5 do ZO nr 1 Dokumentacja Techniczna

7.       Załącznik nr 5a do ZO nr 1 kompletna dokumentacja techniczna

 

Data publikacji 27.08.2018

Pytania i wyjaśnienia

zmiana ogłoszenia 1

Zapytanie nr 1

Zmiana ogłoszenia nr 2

Wyjaśnienie nr 1

 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert - Calor EC - Jednostka Wojskowa - data publikacji 21.09.2018

 

Rozstrzygnięcie postępowania

 

Protokół z rozstrzygnięcia - data publikacji 02.10.2018

 


 

 

 

Archiwalne zapytanie ofertowe

 

  Z uwagi na konieczność uzupełnienia załączników do zapytania ofertowego (Załącznik nr 6 do PFU - OOŚ Mikołów Kogeneracja.pdf) zmianie ulega termin składania ofert. Termin składania ofert upływa w dniu 04.12.2017 r. o godz. 10:00.

Calor Energetyka Cieplna Sp z o.o.

ul. G. Morcinka 38, 42- 580 Wojkowice;

ogłasza przetarg w trybie Zasady Konkurencyjności na realizację zadania pod nazwą

Budowa nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej powyżej 1 MWe w miejscowości Mikołów dla mocy 2x1,2 MWe

Termin składania ofert upływa w dniu 01.12.2017 r. o godz. 10:00.                                            data publikacji 15.11.2017

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjności pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1068552

w dniu 15.11.2017 r.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie nowej jednostki wytwarzania ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji o mocy nominalnej:

-    2 x 1,2 MWe zlokalizowanych w Mikołowie.

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowo:

-    opracowanie projektu koncepcyjnego wielobranżowego obejmującego: zagospodarowanie terenu, technologię, branże sanitarną, elektryczną i budowlaną, układ AKPiA dla instalacji kogeneracji i współpracy z układami nadrzędnymi,

-    opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej dla uzyskania pozwolenia na budowę,

-    uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę,

-    opracowanie projektu wykonawczego,

-    opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

-    dostawę i montaż urządzeń i elementów wchodzących w skład obiektu wraz z wykonaniem kompletnych, współpracujących instalacji, kompletem robót budowlanych i instalacyjnych w oparciu o opracowaną dokumentację wraz z uruchomieniem,

-    inwentaryzacja geodezyjna, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,

-    oddanie gotowego do użytkowania obiektu wraz z dokumentacją powykonawczą i ruchową.

UWAGA:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany został w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, stanowiącym załącznik nr 5 do ZO nr 1.

Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się w pliku poniżej

 
Zmiana ZO nr 1 zmiana terminu skłądania ofert

1.      Zapytanie ofertowe nr 1

2.       Załącznik nr 1 do ZO nr 1 Formularz oferty

3.       Załącznik nr 2 do ZO nr 1 Wykaz robót

4.       Załącznik nr 3 do ZO nr 1 Wykaz osób

5.       Załącznik nr 4 do ZO nr 1 wzór umowy

6.       Załącznik nr 5 do ZO nr 1 PFU

7.       Załącznik nr 6 do ZO nr 1 Oświadczenie Wykonawcy o przynaleznoci do grupy kapitaowej

8.       Załączniki do PFU

   9   Załącznik nr 6 do PFU - OOŚ Mikołów Kogeneracja

Zapytania i odpowiedzi

Odpowiedz na Zapytanie nr 1 - data publikacji 23.11.2017

Odpowiedz na Zapytanie nr 2 - data publikacji 23.11.2017

Odpowiedz na Zapytanie nr 3 - data publikacji 23.11.2017

Odpowiedz na Zapytanie nr 4 - data publikacji 23.11.2017

Odpowiedz na Zapytanie nr 5 - data publikacji 23.11.2017

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert - CALOR EC - data publikacji 04.12.2017

Rozstrzygnięcie postępowania

Protokół z zakończonego postępowania przetargowego - CALOR EC - data publikacji 18.12.2017

 

 

 

 


   

drukuj zapisz do PDF poleć artykuł Strona główna
GRUPA CALOR